Ασωπός: Heavy Metal

Δεν υπάρχει πιο ριζοσπαστικά δημοκρατική, πιο αυθεντική πράξη από όταν έρχεται σε επαφή ο παραγωγός με τον καταναλωτή. Όταν η ύπαιθρος συναντά το άστυ. Όταν ο καταναλωτής προμηθεύεται άμεσα την… Read More →