Γεωργία: γράψτε στη Δαμανάκη!

  Στις 6 Μαϊου 2013 ψηφίζεται από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους η νομοθετική πρόταση της Γενικής Επιτροπής Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO) σχετικά με τον πολλαπλασιασμό και την εμπορία φυτογενετικού υλικού.… Read More →