Η μετάβαση προς τη νέα οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία διανύει μία εποχή μετάβασης προς μία νέα, φιλική προς το κλίμα οικονομία, η οποία λειτουργεί και επιδρά στις ζωές των πολιτών σε διαφορετικά επίπεδα. Αν και απαραίτητη,… Read More →

Pavlos Georgiadis: “No time for Rio+40”

I came in Rio+20 as a youth delegate for the  International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM). Here is my attempt to bring to Rio+20 the voices of the Slow… Read More →

Expectations from Rio+20. An interview with Jonathan Watts

Thousands of delegates representing governments, the civil society, the private sector and other groups are coming together in Rio+20. This is one of the most important conferences in the history of… Read More →